مغز چگونه با صحبت کردن با خود آموزش می‌بیند؟

بسیاری از موجودات زنده ظرفیت یادگیری عظیمی دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد اطلاعات حسی جدید را برای کسب مهارت‌های جدید یا سازگاری با محیطِ در‌حال‌تغییر درک کنند. بااین‌حال، بسیاری از سازوکارهای یادگیری به‌خوبی درک نشده‌اند. یکی از موضوعات مشکل‌ساز مرتبط‌با سیستم عصبی، توضیح این مسئله است که چگونه ارتباطات سیناپسی برای حمایت از رفتارهای…

ادامه مطلب...